Aviso legal

Compartir:

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) infórmalle que os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social: María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe)
Domicilio social: Avda López Abente 34 - 15124 Muxía (A Coruña)
Teléfono: 981 742 215.
Correo electrónico a efectos de comunicación: info@restauranteacasadopeixe.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en adiante, A WEB), do que é titular María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe).A navegación pola web de María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario.Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe), sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a  María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) ou fronte a terceiros, de calquera dano e prexuízo que puideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidos na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da súa website, puideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Únicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos de Internet de María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe).)

Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións más visitadas. María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra os seus enderezos IP.O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website de María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECIÓN DE DATOS

Infórmaselle de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) con domicilio en Avda López Abente 34 - 15124 Muxía (A Coruña), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza  que se lle envíe información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos da empresa.

Así mesmo, María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou teñan deixado de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe), no seguinte enderezo Avda López Abente 34 - 15124 Muxía (A Coruña),ou ben a través do seguinte correo electrónico info@restauranteacasadopeixe.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

María Belén Lema Marcote (Restaurante A Casa do Peixe) adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.


Ir a menú
Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural e do Mar.
Gobierno de España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Unión Europea. Fondo Europeo de Pesca.
Grupo de Acción Costeira Zona 3 Costa da Morte.